000790 Sandviken nytt gjerde

Prosjektleder: Steinar Moen