Sentralblokken heiser
Prosjektleder: Tore Sigbjørn Hansen, Teknisk avdeling
 
 
Prosjektets mål
 

Teknisk avdeling skal skifte ut 16 heiser i Sentralblokken. Disse ble levert av Reber Schindler i forbindelse med bygging av Sentralblokken som stod ferdig 1983.

De første 2 heisen ble satt i drift som byggeheiser allerede i 1979. Heisen har takket vært at man vektla god teknisk kvalitet i anskaffelsen vært operativ siden, uten andre vesentlige oppdatering enn utskifting av døroperatørene i 2008.

Tiden er nå moden for å skifte ut alle heisene, prosjektet startes 2015.

Fremdrift og ferdigstillelse er avhengig av leveringsevne til leverandør som vinner konkurransen og helseforetakets økonomi.