002163 Med 5 V Prosjektleder:  Terje Øen, Prosjektkontoret